Buhalterinė apskaita - revizavimo metu atliekamas išsamus buhalterinės apskaitos patikrinimas, kurio metu įvertinami
įmonėje taikomi apskaitos principai, ar tinkamai registruojamos įmonės ūkinės operacijos,