Įkainojimas – tam tikrų apskaitos priemonių vertinis išmatavimas. Įprastai vertė matuojama piniginiais matais. Įkainojant turtą, jo kiekis natūriniais vienetais (metrai, kilogramai, litrai, ir kt.) dauginamas iš atitinkamų kainų. Bendriausia įkainojimo formulė yra tokia:
V = q x k
Kurioje:
V – apskaitos objekto vertinė išraiška
q – apskaitos objekto kiekis
k – apskaitos objekto vieneto kaina