Apskaita – ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams daryti apgalvotus sprendimus.
Apskaitos svarbiausi elementai yra:
  • Dokumentavimas
  • Inventorizacija
  • Sąskaitos
  • Dvejybinis įrašas
  • Įkainojimas
  • Kalkuliacija
  • Balansas
  • Atskaitomybė