Finansinę atskaitomybę sudaro šios finansinės ataskaitos:
balansas;
veiklos rezultatų ataskaita;
aiškinamasis raštas.Apskaitos ciklą trumpai būtų galima pavaizduoti taip:
 • Ūkinės operacijos ar įvykio analizavimas
 • Pirminių apskaitos dokumentų registravimas apskaitos registruose
 • Ataskaitinio laikotarpio duomenų kaupimas
 • Sąskaitų likučių apskaičiavimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
 • Esant reikalui sąskaitų duomenų koregavimas ir darbinės lentelės parengimas
 • Finansinės atskaitomybės ataskaitų rengimas.


  Apskaitos procesą apima:


 • Finansinių ataskaitų parengimas
 • Specialių valdymo ir kontrolės ataskaitų parengimas
 • Biudžeto ataskaitų parengimas
 • Mokesčių deklaracijų ir ataskaitų parengimas (apie kurį plačiau galite skaityti temoje „Apmokestinimas“)
Tvarkydami savo buhalterinę apskaitą bei rengdami finansinę atskaitomybę taip pat būtinai atkreipkite dėmesį į šiuos teisės aktus: