Įstatymai

Buhalterine apskaita, auditas, auditavimas, audito paslaugos, apskaitos įstatymai, audito įstatymai

Buhalterinės apskaitos įstatymo naujovės

Kadangi užsienio bendrovės filialo metinė finansinė atskaitomybė sudaroma buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių LR teisės aktų nustatyta tvarka, siūloma Buhalterinės apskaitos įstatymo (BAĮ) projekte patikslinti įstatymo taikymo sritį, papildant 1 straipsnio 1 dalį nuostata, jog šis įstatymas nustato juridinių asmenų filialų ir atstovybių, kurie yra Lietuvos Respublikoje, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą. Atsižvelgiant į tai, kad, pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, valdymo įmonė gali valdyti ir investicinius fondus, tikslinamas ir įstatymo 1 straipsnis.

Audito įstatymas


Aktuali nuo 2008-09-01
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas

Audito įstatymas


Aktuali nuo 2007-11-15 iki 2008-08-31
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas

 Audito įstatymas
Aktuali nuo 2006-06-22 iki 2007-11-14
[Aktuali redakcija]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas

Audito įstatymas
Aktuali nuo 2006-01-20 iki 2006-06-21
[Aktuali redakcija]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas

Audito įstatymas
Aktuali nuo 2004-05-01 iki 2006-01-19
[Aktuali redakcija]
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas