Dividendus keičia palūkanos
     
Lietuvos bendrovės susijusiai įmonei į užsienį mokamos palūkanos nuo 2009 m. liepos 1 d. apmokestinamos 5% pelno mokesčio tarifu. Iki šiol tokios išmokos buvo apmokestinamos 10% tarifu, o nuo 2011 m. liepos 1 d. jos iš viso bus neapmokestinamos.
Palūkanas, kurias Lietuvos bendrovė moka tos pačios grupės įmonei užsienyje, Lietuvoje nuo 2009 m. liepos 1 d. bus apmokestinamos 5% pelno mokesčio tarifu.

Europos Sąjungos (ES) direktyva Nr. 2003/49/EB leidžia neapmokestinti susijusiai užsienio bendrovei mokamų palūkanų, o Lietuva buvo išsiderėjusi pereinamąjį laikotarpį ir iki šiol tokioms išmokoms taikė 10% pelno mokesčio tarifą.

Nuo 2011 m. liepos 1 d. tokios palūkanos iš viso bus neapmokestinamos. Kad nereikėtų mokėti mokesčių, palūkanos turi būti mokamos tai pačiai įmonių grupei priklausančiai ES įmonei, kuri ne mažiau kaip 2 m. turi 25% Lietuvos bendrovės akcijų.

Tampa patrauklu

Kristina Kriščiūnaitė-Bartusevičienė, UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių skyriaus vadovė, pažymi, kad sumažėjus tarifui tampa patrauklu finansuoti bendroves iš paskolų.

„Palūkanos mokamos kas mėnesį, o dividendai – kartą per metus. Palūkanas galima mokėti ir tuomet, kai bendrovė neturi pelno“, – finansavimo priemones lygina p. Kriščiūnaitė-Bartusevičienė. Su nekilnojamuoju turtu susiję projektai iki šiol turėdavo nemažą pinigų srautą, tačiau būdavo nepelningi, nes savininkai pasirinkdavo trumpą objekto nusidėvėjimo laikotarpį. Kai bendrovė neturi pelno, ji neturi teisės mokėti dividendų. Tokiu atveju pinigus finansuotojai susigrąžindavo per palūkanas.

Prieš mokant dividendus reikia sumokėti pelno mokestį. Užsienio bendrovei, kuri turi didesnį kaip 10% Lietuvos bendrovės akcijų paketą ilgiau kaip metus, į užsienį mokami dividendai neapmokestinami, tačiau Lietuvoje nuo pelno reikia mokėti 20% pelno mokestį.

„Vienai įmonių grupei priklausančioms bendrovėms reikia pasidomėti, kokiu tarifu palūkanos bus apmokestinamos užsienyje“, – sako UAB „PricewaterhouseCoopers“ mokesčių ekspertė. – Jeigu palūkanos užsienyje yra apmokestinamos mažesniu tarifu nei 20%, tuomet mokėdama palūkanas įmonių grupė sutaupo.“ Jeigu užsienio įmonė yra pelninga, ji gali atimti Lietuvoje iš palūkanų išskaičiuotą mokestį iš savo valstybėje mokamo pelno mokesčio.

Yra ribos

Mokamas palūkanas galima priskirti sąnaudoms, kurios mažina apmokestinamąjį pelną.

Tiesa, bendrovė negali būti finansuojama vien iš paskolų, nes reikia laikytis vadinamosios „plonos kapitalizacijos taisyklės“. Jeigu įmonės skolintas kapitalas 4 kartus viršija įstatinį kapitalą, paskolos suma, viršijanti minėtą santykį, laikoma kontroliuojamu skolintu kapitalu ir už jį mokamos palūkanos nemažins įmonės apmokestinamojo pelno.

Lietuvoje minėtos „plonos kapitalizacijos taisyklės“ išdėstytos Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisyklėse. Jos patvirtintos 2003 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1575. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jeigu įmonė gali įrodyti, kad tokia pati paskola ir tokiomis pačiomis sąlygomis būtų suteikta ir tarp nesusijusių šalių.

Palūkanos, mokamos į užsienį nesusijusioms įmonėms, ir toliau bus apmokestinamos 10% pelno mokesčio tarifu. Estijoje tokios į užsienį bendrovių mokamos palūkanos neapmokestinamos jau seniai, todėl mažesnis mokestis Lietuvoje padidins mūsų šalies patrauklumą. Latvijoje į užsienį susijusiems asmenims mokamos palūkanos bus apmokestinamos iki 2013 m. liepos 1 d. Tačiau nesusijusiems asmenims mokamos palūkanos Latvijoje neapmokestinamos.