Dėl Teisės aktų įsigaliojimo atidėjimo
2009-06-30
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-48 „Dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro tvarkos“ pakeitimo“ atidėtas 2009 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-15 galiojimas.
Įsakymo Nr.VA-15 įsigaliojimo terminas – nuo 2010 m. sausio 1 d. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai ir užsienio valstybių piliečiai, norintys įsiregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą, turi naudoti Prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčių mokėtojų registre užsienio valstybės piliečio  ir asmens be pilietybės FR0224 formą, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255.
Taip pat VMI prie FM viršininko 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. VA-47 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą)“ pakeitimo“ atidėtas 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-189 galiojimas.
Įsakymo VA-189 įsigaliojimo terminas — taip pat nuo 2010 m. sausio 1 d. Iki 2009 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės, teikiantys mokesčių mokėtojų registravimo MMR duomenų papildymus / pakeitimus, turi naudoti Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymą (pakeitimą) FR0791 formą su priedo FR0791A forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-189.

Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento
Įmonių aptarnavimo skyrius