Informacinis pranešimas
2009-07-02
 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. VA-46 ,,Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 333 ,,Dėl verslo liudijimo formos ir individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 77-3220) pakeista Verslo liudijimo forma.

Verslo liudijimo forma GPM307 bus naudojama gyventojams išduodant Verslo liudijimus 2010 ir vėlesniais metais vykdomai veiklai.

2009 metais vykdomai veiklai išduodama Verslo liudijimo forma FR0461.