Buhalterinės apskaitos forma vadinama tam tikra apskaitos registrų naudojimo sistema, nuo kurios priklauso apskaitos įrašų nuoseklumas ir būdai.
Ūkinių operacijų apskaitai organizuoti labai svarbu žinoti įvairias jos formas. Per žmonijos vystymosi istoriją buhalterinės apskaitos formos tobulėjo ir keitėsi. Buhalterinės apskaitos formos viena nuo kitos skiriasi tam tikrais požymiais: naudojamų registrų skaičiumi, paskirtimi ir turiniu įrašų apskaitos registruose nuoseklumu ir technika mechanizavimo priemonių panaudojimo apskaitos ir skaičiavimo darbams lygiu. Kompiuterizuotas informacijos apdorojimas Norint kompiuterizuoti apskaitą, reikia pakankamai žinoti apie kompiuterius bei buhalterinę apskaitą. Kol kas dalis Lietuvos įmonių apskaitą tvarko rankomis, dažniausiai naudodami žurnalinę orderinę formą.