Straipsniai1. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis liudijimas, patvirtinantis ūkinę operaciją arba ūkinį įvykį ir turintis rekvizitus, pagal kuriuos galima nustatyti ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumą, taip pat šio įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje nurodytas dokumentas.
2. Apskaitos registras (toliau – registras) – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.

Buhalterinės apskaitos mokėjimas nulemia veiklos sėkmę.
Norint sėkmingai valdyti, reikia mokėti vesti buhalterinę apskaitą, žinoti jos pagrindus, įstatyminį reglamentavimą, būti susipažinus su apskaitos vedimo organizavimu, analizės pagrindais. |

Audito atsiradimas
Ypatingai XIX a. pradėjo steigtis daug akcinių bendrovių. Akcinių bendrovių vadovai kartu su buhalteriais specialiai atskaitomybėje nurodydavo padidintą savo vadovaujamų akcinių bendrovių vertę ir pelną siekdami daugiau pritraukti kapitalo. Tą kapitalą kartais tiesiog pasisavindavo.
Kaskart bankrutuojant akcinėms bendrovėms valstybės, akcinių bendrovių vadovai ir akcininkai pradėjo siekti kontroliuoti akcinių bendrovių atskaitomybę.

Šių normatyvinių dokumentų nuostatos, be abejo, yra konstruktyvios nustatant konkretų atlyginimą įvairių specialybių darbuotojams, dirbantiems įvairiose įmonėse. Tačiau vien jų konkrečiam darbo užmokesčio organizavimui neužtenka, kadangi konkretaus darbo užmokesčio organizavimas susijęs su kiekybine ir kokybine darbų analize, vidaus ir išorės darbo rinkose nusistovėjusiais atlyginimais, įvairiomis materialinio ir moralinio skatinimo programomis.

Buhalterinės apskaitos forma vadinama tam tikra apskaitos registrų naudojimo sistema, nuo kurios priklauso apskaitos įrašų nuoseklumas ir būdai.
Ūkinių operacijų apskaitai organizuoti labai svarbu žinoti įvairias jos formas. Per žmonijos vystymosi istoriją buhalterinės apskaitos formos tobulėjo ir keitėsi. Buhalterinės apskaitos formos viena nuo kitos skiriasi tam tikrais požymiais: naudojamų registrų skaičiumi, paskirtimi ir turiniu įrašų apskaitos registruose nuoseklumu ir technika mechanizavimo priemonių panaudojimo apskaitos ir skaičiavimo darbams lygiu. Kompiuterizuotas informacijos apdorojimas Norint kompiuterizuoti apskaitą, reikia pakankamai žinoti apie kompiuterius bei buhalterinę apskaitą. Kol kas dalis Lietuvos įmonių apskaitą tvarko rankomis, dažniausiai naudodami žurnalinę orderinę formą.