Paslaugos

Siūlome Jūsų įmonei patikėti  mums buhalterinės apskaitos tvarkymą.


Užpildome metinę pajamų mokesčio deklaraciją;
Užpildome prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal LR labdaros paramos įstatymą, turintiems teisę gauti paramą;
Užpildome metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją;

Ši įmonė visiškai garantuoja ir užtikrina klientų pateiktų duomenų ir dokumentų konfidencialumą.

Teikiame konsultacijas apskaitos vedimo klausimais, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus;
Konsultuojame ir informuojame Klientą apie naujus reikalavimus bei įstatymus dėl apskaitos dokumentų pildymo;
Konsultuojame įmones įvairiais klausimais;
Konsultuojame įmonę dėl specialių apskaitos dokumentų naudojimo tvarkos.