Teikiame konsultacijas apskaitos vedimo klausimais, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus;
Konsultuojame ir informuojame Klientą apie naujus reikalavimus bei įstatymus dėl apskaitos dokumentų pildymo;
Konsultuojame įmones įvairiais klausimais;
Konsultuojame įmonę dėl specialių apskaitos dokumentų naudojimo tvarkos.